Zahtev za Moja mBanka i Moja eBanka Biznis aplikacije

Da bi neko lice moglo da pristupi računima firme, neophodno je da banci dostavi zahtev za dodelu ovlašćenja pečatiran i potpisan od strane zakonskog zastupnika u skladu sa kartonom deponovinih potpisa.

Popunjen i potpisan zahtev možete dostaviti lično u filijali ili poslati na imejl adresu info@raiffeisenbank.rs, nakon čega ćemo Vas kontaktirati, verifikovati zahtev i dodeliti ovlašćenja.

Zakonski zastupnik ovlašćenje može dati bilo kom licu. To lice ne mora biti zaposleno u firmi ili ovlašćeno na kartonu deponovanih potpisa (partneru, knjigovođi isl.).

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE