Logovanje na Moja eBanka Biznis

Pristup Moja eBanka Biznis nije ograničen tipom računara ili operativnim sistemom. Bitno je da koristite poslednje dve aktuelne verzije nekog od pretraživača: Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, Opera Mini. Za nesmetan rad aplikacije potrebno je da isključite pop-up bloker.

Link za pristup je dostupan na zvaničnom sajtu banke u okviru Male privrede: https://rol.raiffeisenbank.rs/CorporateV4/home/login

Dostupna su Vam dva načina logovanja:

  • korisničko ime/lozinka,
  • korisničko ime/Jednokratna lozinka (OTP).

Nakon unosa podatka za logovanje, ukoliko je lice ovlašćeno po računima više firmi, pojaviće se lista svih.

Pretragu firmi možete vršiti po nazivu U polje Pronađi firmu potrebno je uneti naziv firme i kliknuti na lupu sa desne strane tog polja.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE