Novo plaćanje putem Moja mBanka Biznis aplikacije

Novom plaćanju se pristrupa:

  • putem prečice u navigacionom meniju- opcija Plati
  • iz glavnog menija aplikacije (opcija Više u donjem desnom uglu)
  • na početnoj strani aplikacije postoji prečica Novo plaćanje kod prikaza računa
  1. Izaberite broj računa sa kog želite da izvršite plaćanje prevlačenjem prsta levo desno preko broja računa. Prvo se prikazuje račun koji ste definisali kao prioritetni u podešavanjima Profila. Detaljnije na Podešavanja Profila.

2. Unesite Naziv primaoca, Mesto, Broj računa, Model i Poziv na broj. Ukoliko plaćate poreze, zaradu zaposlenima i sl, obavezan je model 97 i odgovarajući poziv na broj.

3. Unesite iznos plaćanja. Ispod polja za unos iznosa dostupna je informacija o limitima za plaćanje, a klikom na i (info) pored polja za unos iznosa, možete proveriti preostali limit. Detaljnije na Limiti za plaćanje/ mala privreda.

4. Izabrati odgovarajuću šifru plaćanja. Za bezgotovinska plaćanja birate šifru koja počinje brojem 2, a ukoliko plaćate u ime drugog pravnog lica šifru koja počinje sa brojem 3. U svhu plaćanja se unosi opis plaćanja.

5. Definišite datum plaćanja ukoliko želite da se izvrši u budućnosti. Takođe, možete dečekirati opciju Hitno i po potrebi uneti poziv na broj zaduženja.

Nakon klika na Nastavi otvoriće se prozor sa detaljima transakcije koje ste uneli, a ukoliko su oni ispravni unosom PIN-a ili Biometrijom potvrđujete plaćanje. Na ekranu koji potvrđuje da je plaćanje uspešno izvršeno nude Vam se dodatne opcije (prečice):

  • Preuzmi potvrdu plaćanja
  • Ponovi plaćanje
  • Sačuvaj kao novog primaoca
  • Novo plaćanje
  • Poslati e-nalozi

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE