Podešavanja Profila – Moja mBanka Biznis

Svom profilu na mobinoj aplikaciji možete pristupiti iz glavnog menija- Više, odabirom opcije Profil koja je dostupna ispod naziva firme i imena ovlašćene osobe.

Na tab-u Podešavanja možete:

  • uključiti/isključiti logovanje i potvrdu naloga putem biometrije
  • promeniti lozinku za logovanje na Moja eBanka Biznis
  • promeniti PIN za logovanje na Moja mBanka Biznis i
  • definisati prioritetni račun koji će biti vaš prvi izbor sa kog želite da vršite plaćanje ukoliko imate više dinarskih računa.

Na tabu-u Kontakt su dostupne:

  • osnovne informacije, podaci ovlašćenog lica i naziv firme
  • broj sesije
  • broj telefona i
  • opciju za prijavu/izmenu imejl adrese (ova opcija dostupna samo zakonskim zastupnicima preduzetnika i DOO-a sa jednim vlasnikom).

Na tabu-u Notifikacije možete uključiti/isključiti notifikacije. Pravnim licima šaljemo obaveštenja o uplati kroz aplikaciju u vidu notifikacija.

Takođe možete definisati iznos preko gog želi da vam ova obaveštenja stižu.

Obaveštenja o korišćenju biznis kartice se šalju putem SMS poruka.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE