e-Fakture / Moja mBanka Biznis aplikacija

Šta je SEF?

e-Fakture je nova funkcionalnost dostupna u okviru aplikacije mobilnog bankarstva Moja mBanka biznis. Ova funkcionalnost podrazumeva integraciju sa Sistemom elektronskih faktura (SEF-om).

Sistem elektronskih faktura (SEF) je rešenje Ministarstva finansija preko kojeg se vrši slanje potraživanja, prijem, evidentiranje i čuvanje e-Faktura. Zakon o elektronskom fakturisanju propisuje obavezu korišćenja elektronskih faktura za sve pravne subjekte u sistemu PDV-a. Ova obaveza obuhvata upotrebu SEF-a kako za kupce, tako i za dobavljače. SEF je namenjen svim subjektima javnog sektora, subjektima privatnog sektora, kao i dobrovoljnim korisnicima.

Odabirom opcije e-fakture možete da povežete svoj Moja mBanka nalog sa SEF-om.

Klikom na opciju Više izaberite e-Fakture.

Potrebno je da unesete API ključ vaše kompanije, koji je generisan na sajtu Sistema elektronskih faktura https://efaktura.mfin.gov.rs/login, i da nam date saglasnost za preuzimanje podataka sa SEF-a. Ukoliko niste sigurni kako se dolazi do API ključa, klikom na Gde preuzimam autentifikacioni ključ možete dobiti detaljno objašnjenje.

Kada unesete API ključ u predviđeno polje, potrebno je dati saglasnost za preuzimanje podataka sa SEF-a, označavanjem ček box-a.

Ukoliko ste već povezali Moja eBanka nalog sa SEF-om, ne morate da unosite API ključ u mbanking aplikaciji.
Jednom unet ključ vam omogućava svakodnevni pregled i rad na svim fakturama registrovanim preko SEF-a.

Nakon povezivanja, imaćete opciju da pregledate ulazne fakture i izlazne fakture.

Ulazne fakture

Kada unesete potrebne podatke, prikazaće Vam se sve ulazne fakture koje imate na SEF-u. Moguće je izvršiti filtiriranje ulaznih faktura po statusu u kom se one nalaze u SEF-u. Ulazne fakture su podeljene na:

  • Fakture za odobrenje
  • Fakture za plaćanje

Fakture za odobrenje mogu se filtrirati po datumu i statusu slanja, a dozvoljene akcije nad ovim fakturama su Preuzmi dokumentaciju, Odobri, Odbaci. Ove akcije su moguće prevlačenjem prsta u levo (svajpom) preko konkretne fakture, kao i klikom na samu fakturu iz liste i uvidom u njene detalje.

Prilikom odobravanja fakture, moguće je, ali nije obavezno, uneti napomenu. Po odobrenju, faktura prelazi u status za plaćanje (tab Fakture za plaćanje). Prethodno odobrene fakture se ne mogu odbiti.

Promenom statusa u Moja mBanka aplikaciji, status fakture promeniće se i na samom SEF portalu.

Odabirom akcije Odbaci fakturu, obavezan je unos napomene, nakon čega se faktura odbacuje i prelazi u status odbijena.

Ako odaberete Fakture za plaćanje, u zavisnosti od statusa plaćanja fakture, imaćete mogućnost da preuzmete fakturu i/ili da odaberete opciju za plaćanje fakture.

Klikom na dugme PLATI, otvoriće se nalog za plaćanje, popunjen podacima iz fakture. U nalog je neophodno uneti samo šifru plaćanja i po potrebi izmeniti svrhu. Nalog se može poslati i platiti odmah, unosom jednokratne lozinke ili potvrditi biometrijom. Kada se plaćanje inicira preko ove forme, nalog će automatski biti čekiran da više nije za plaćanje. Po potrebi, oznaka da je faktura plaćena se može dečekirati, nakon čega opet možete da inicirate plaćanje konkretne fakture.

Izlazne fakture

Klikom na karticu Izlazne fakture, prikazaće vam se lista faktura koju ste slali kupcima.

Moguće akcije nad izlaznim fakturama su Preuzmi i Storniraj. Ukoliko želite da stornirate fakturu, neophodno je da unesete napomenu. Stornirane fakture su fakture sa konačnim statusom, odnosno nije moguća naknadna promena njihovog statusa.

U okviru Podešavanja možete Izmeniti API ključ ili Ukinuti dozvolu .

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE