Primaoci plaćanja/ Moja mBanka Biznis aplikacija

U okviru opcije Primaoci plaćanja moguće je napraviti šablone za plaćanja koja obavljate često/ svakog meseca (porez, plate, knjigovođa, redovni dobavljači i sl). Svaki put kada vršite plaćanje prema korisnicima za koje ste napravili šablone, nećete morati da unosite sve podatke naloga, već samo po potrebi možete izmeniti elemente, npr iznos ili poziv na broj.

Pregled šablona je dostupna u okviru opcije Primaoci plaćanja i kod dinarskih i kod deviznih naloga.

Klikom na bilo kog primaoca sa liste, prikazuju se detalji o njemu (moj naziv, naziv i mesto primaoca, račun primaoca, itd).

Klikom na opciju dodaj (ikonica u gornjem desnom uglu), pristupate unosu novog Primaoca plaćanja.

Za već snimljene primaoce plaćanja, klikom na njih možete proveriti sve unete elemente i po potrebi izmeniti.

Na kraju svakog novog plaćanja, biće Vam ponuđena opcija da snimite novog primaoca plaćanja.

Svaki put kada vršite plaćanje iz novog naloga klikom na ikonicu čovečuljka pored naziva primaoca, pristupate pregledu već snimljenih primaoca plaćanja, i kroz pretragu po nazivu, možete izabrati odgovarajućeg.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE