Poslati e-nalozi/ Moja mBanka Biznis

Izborom opcije Poslati e-nalozi imate mogućnost pregleda naloga poslatih elektronskim putem. Ova opcija je dostupna u okviru dinarskih i deviznih plaćanja.

Ukoliko želite detaljnije da pregledate nalog, potrebno je da kliknete na njega i biće Vam dostupni svi elementi koje ste uneli. Pored toga, na dnu pregleda je dostupna opcija Preuzmi potvrdu kao i Ponovi plaćanje.

Inicijalni prikaz je definisan za period od 30 dana, a ukoliko je potrebno proširiti period pregleda, to je moguće uraditi u okviru Filtera u gornjem desnom uglu. Takođe je moguće filtrirati poslate e-naloge po primaocu i svrsi plaćanja.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE