Nalozi u realizaciji/ Moja mBanka Biznis aplikacija

U opciji Nalozi u realizaciji po izabranom računu dostupan je pregled svih naloga koje ste poslali u banku, a koji još uvek nisu realizovani. Ova funkcionalnost je dostupna u okviru Dinarskih i Deviznih plaćanja.

Ukoliko želite da pogledate naloge puštene sa nekog drugog računa, prevlačenjem prsta levo-desno možete menjati račune, a u listi će Vam biti prikazani nalozi na čekanju za taj račun. Ukoliko nema naloga na čekanju za odabrani račun umesto liste naloga biće Vam prikazana poruka da za odabrani računa nema naloga.

Klikom na neki od naloga možete pogledati njegove detelje.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE