1. Home
  2. Mala privreda
  3. Moja eBanka Biznis
  4. Dinarska plaćanja putem Moja eBanka Biznis
  5. Nalog za plaćanje – Dinarska plaćanja – Moja eBanka Biznis

Nalog za plaćanje – Dinarska plaćanja – Moja eBanka Biznis

Ukoliko želite da izvršite dinarsko plaćanje, potrebno je da u meniju odabere opciju Dinarska plaćanja, a zatim Nalog za plaćanje, ili na prvoj strani (opcija Računi) da kliknete na dugme Plaćanje.

Nalog popunjavate na isti način kao i papirni nalog, sa dodatnim opcijama da možete definisati datum u budućnosti za izvršenje naloga (datum valute).

Pre kreiranja naloga, možete prvo snimiti korisnike kojima plaćate preko opcije Dinarska plaćanja – Primaoci plaćanja (izaberite opciju Novi primalac) i tek onda kreirati naloge- detaljnije na Primaoci plaćanja – Moja eBanka Biznis.

Nakon popunjavanja svih neophodnih polja, moguće su sledeće opcije:

  • Snimi na server – ukoliko želite nalog naknadno da pustite, odnosno da ga pustite u paketu naloga. Nalog snimljen na server je vidljiv u okviru opcije Spisak naloga.

Napomena: Ovako snimljen nalog je samo pripremljen, nije poslat u banku na realizaciju. Za slanje naloga na realizaciju, potrebno je isti dodati u paket, koji će se potom potpisati i poslati. Detaljnije na Paketi naloga na Moja eBanka Biznis.

  • Pošalji odmah– nalog odmah potpisujete i šaljete u banku. Ova opcija podrazumeva da imate pravo pojedinačnog potpisa po računu. Klikom na Pošalji odmah, pojaviće se ekran na kome će biti prikazani detalji naloga i stajaće naveden način na koji je neophodno potvrditi nalog za plaćanje (Jednokratna lozinka/ Mobilni potpis).

Mobilni potpis i jednokratna lozinka se kreiraju na Moje mBanka aplikaciji- Detaljnije na….

Nakon što kliknete na Pošalji otvoriće se prozor u koji unosite kreirani kod. Za svako pojedinačno plaćanje je potrebno kreirati poseban kod.

Paket naloga Vam omogućava da više naloga potvrdite unosom jednog koda- Paketi naloga na Moja eBanka Biznis.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE