Primaoci plaćanja – Moja eBanka Biznis

Na ovom prozoru možete sačuvati detalje o korisnicima plaćanja, kako ne biste morali svaki put da unosite ponovo podatke. Izaberite opciju Novi korisnik i unesite podatke.

Dodavanje novog primaoca plaćanja se vrši klikom na dugme Novi primalac, nakon čega se otvaraju polja koja je potrebno popuniti.

NAPOMENA: na nalogu za plaćanje neće se prikazati podatak koji ste uneli za Skraćeni naziv primaoca već naziv unet u polje Naziv primaoca.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE