Pregled poslatih naloga – Moja eBanka Biznis

Prikaz naloga koje ste poslali u banku na izvršenje, a koji još uvek nisu izvršeni vide se u delu Nalozi u realizaciji.

Ukoliko je potrebno stornirati neki od naloga, potrebno ga je označiti u kućici sa leve strane i kliknuti na opciju Storno.

Prikaz svih naloga koje ste poslali na izvršenje nalaze se u sekciji IZVEŠTAJ. Pretragu možete raditi po datumu, računu sa kog ste izvršili plaćanje, kao i po statusu naloga: svi, realizovani, odbijeni (pre ili po prijemu u banku) i u obradi. Klikom na konkretan nalog, otvara se dodatni prozor sa detaljima transakcije. Prelaskom miša preko naloga iz liste pojavljuju se opcije Ponovi, pomoću koje možete ponoviti plaćanje, kao i Potvrda, čijim odabirom možete preuzeti potvrdu o nalogu.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE