Pregled kreditnih proizvoda – Moja mBanka Biznis

U opciji Kreditni proizvodi (slika u prilogu) dostupne su informacije o stanju i detaljima kreditnog proizvoda, kao što su preostali iznos kredita, rok otplate, datumi ugovaranja i dospeća, odobreni iznos, kamatnu stopa, itd.

U Dodatnim opcijama na dnu ekrana možete pristupiti Tranaskcijama, odnosno pregledu izvršenih uplata rata po kreditu.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE