Pregled Računa – Moja mBanka Biznis

Računima se pristupa odabirom opcije Računi u meniju na dnu ekrana.

Otvoriće se lista svih računa, gde su Vam dostupne informacije o broju računa, statusu i raspoloživom stanju.

Za devizne računa je informacija o stanju na računu dostupna za sve raspoložive valute koje posedujete na računu.

Klikom na neki račun dostupne su:

  • Transakcije
  • Detalji i
  • Izvodi

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE