Nalog za plaćanje – Devizno poslovanje – Moja eBanka Biznis

Deviznom plaćanju se pristupa odabirom podopcije Nalog za plaćanje u okviru opcije Devizno poslovanje.

Na vrhu naloga je potrebno da izaberete jednu od opcija:

  • Plaćanje iz kupovine deviza ukoliko kupujete devize od banke za ovu transakciju
  • Plaćanje sa deviznog računa ukoliko već imate devize na deviznom računu za ovu transakciju
  • Devizno plaćanje u dinarima ukoliko vršite uplatu na račun nerezidenta u zemlji, npr. uplata plate nerezidentu.

Elemente naloga popunjavate identično kao i na papirnom nalogu, a potrebnu dokumentaciju potrebno je priložiti u elektronskom obliku u okviru polja Prateća dokumentacija.

Nakon popunjavanja svih neophodnoh polja, moguće su sledeće opcije:

  • Snimi na server – ukoliko želite nalog naknadno da pustite, odnosno da ga pustite u paketu naloga. Nalog snimljen na server je vidljiv u okviru opcije Spisak naloga.

Napomena: Ovako snimljen nalog je samo pripremljen, nije poslat u banku na realizaciju. Za slanje naloga na realizaciju, potrebno je isti dodati u paket, koji će se potom potpisati i poslati. Detaljnije na Paketi naloga na Moja eBanka Biznis.

  • Pošalji odmah– nalog odmah potpisujete i šaljete u banku. Ova opcija podrazumeva da imate pravo pojedinačnog potpisa po računu. Klikom na Pošalji odmah, pojaviće se ekran na kome će biti prikazani detalji naloga i stajaće naveden način na koji je neophodno potvrditi nalog za plaćanje (Jednokratna lozinka/ Mobilni potpis).

Mobilni potpis i jednokratna lozinka se kreiraju na Moje mBanka aplikaciji- Detaljnije na….

Nakon što kliknete na Pošalji otvoriće se prozor u koji unosite kreirani kod. Za svako pojedinačno plaćanje je potrebno kreirati poseban kod.

Paket naloga vam omogužava da više naloga zajedno potvrdite unosom jednog koda- Paketi naloga na Moja eBanka Biznis.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE