1. Home
  2. Stanovništvo
  3. Raiffeisen Online
  4. Pregled proizvoda i podešavanja profila na Raiffeisen OnLine
  5. Promet po Tekućem računu i izvod po kreditnoj kartici/ Raiffeisen Online/ROL/stanovništvo

Promet po Tekućem računu i izvod po kreditnoj kartici/ Raiffeisen Online/ROL/stanovništvo

Kao korisnik elektronskog bankarstva Raiffeisen online-a imate uvid u sve vaše račune koje imate u korišćenju.

Dostupne su vam informacije o stanju i transakcijama.

Pored toga, omogućen je i pregled ostalih proizvoda koje imate u koriščenju kod Banke: kredite, kartice, fondove.

Promet po TR

Osim uvida u listu transakcija, dostupne su i opcije – štampa prometa po računu za zadati period, kao i filter transakcija.

Na stranici Računi pozicioniranjem na željeni račun, u donjem delu ekrana imate uvid u sve transakcije za poslednjih mesec dana po tom računu.

Pristup transakcija za raniji period moguće je podesiti kroz Filter, gde je takođe moguće filtriranje transakcija i po drugim parametrima: iznosu, vrsti transakcije, opisu i primaocu.

Nakon filtriranja transakcija, moguća je i štampa izfiltriranih transakcija.

Na Raiffeisen online-u dostupan je pregled transakcija izvršenih za poslednjih 10 godina.
Po pojedničnom filtriranju najduži period koji možete zadati je 12 meseci.

Izvod po Kreditnoj kartici

Klikom na opciju Kartice možete videti sve kartice koje imate u korišćenju.

Odabirom Kreditne kartice imate uvid u Transakcije, Izvod, kao i opciju za Izmirenje kartice.

U pregledu kartica možete pristupiti izvodu po kreditnoj kartici i štampati ga, odabirom opcije Detalji.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE