Investicioni fondovi/ Raiffeisen Online/ROL/stanovništvo

Odabirom opcije Fondovi/Investicioni fondovi, dostupan je uvid u sve Raiffeisen Investicione fondove. Klikom na Detalje željenog fonda ukoliko ste korisnik istog (imate uložena sredstva u tom fondu) pristupićete Detaljima investicionog fonda, u okviru kojih će biti prikazane informacije o Vašem stanju u fondu na taj dan, o ukupno uplaćenim sredstvima, vrednostima investicionih jedinica, broju investicionih jedinica.

Putem mBankinga i ROL-a možete uplatiti sredstva u fond kroz ociju Plati /Novo plaćanje, broj računa i poziv na broj možete naći u ugovoru (pristupnica).

Ukoliko još uvek niste korisnik nekog od Investicionih fondova, odabirom bilo kog fonda možete videti kretanja vrednosti investicione jedinice u zadatatom vremenskom intervalu prikazano na grafikonu.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE