1. Home
  2. Stanovništvo
  3. Moja mBanka
  4. Devizno poslovanje u Moja mBanaka aplikaciji
  5. Primaoci (deviznih) plaćanja/ Moja mBanka/ stanovništvo

Primaoci (deviznih) plaćanja/ Moja mBanka/ stanovništvo

Izborom opcije Više/Devizna plaćanja/Primaoci plaćanja prikazaće Vvm se spisak kreiranih šablona.

Nove šablone za plaćanje možete kreirati na dva načina:

  • Nakon potvrde deviznog plaćanja, biće vam ponuđena opcija Sačuvaj kao novog primaoca
  • Kroz opciju Devizna plaćanja/Primaoci plaćanja, kliknite na ikonicu u gornjem desnom uglu, unesete podatke za izvršenje uplate i kliknite na dugme Sačuvaj

Ukoliko želite da vidite detalje o šablonu koji ste kreirali potrebno je da iz spiska odaberete šablon i kliknite na njega. Tu će se prikazati svi podaci o šablonu, kao što su primalac, iznos, svrha i datum.

U svakom trenutku možete ukloniti ili izmeniti sačuvan šablon. Izaberite odgovarajući šablon iz kreirane liste i kliknite na ikonicu tri tačke izmenite podatke koje želite da promenite i kliknite na dugme Sačuvaj.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE