1. Home
  2. Stanovništvo
  3. Moja mBanka
  4. Devizno poslovanje u Moja mBanaka aplikaciji
  5. Novo (devizno) plaćanje na Moja mBanka aplikaciji/ stanovništvo

Novo (devizno) plaćanje na Moja mBanka aplikaciji/ stanovništvo

Novom deviznom plaćanju se pristupa iz glavnog menija tab Više i odabirom opcije Devizna plaćanja/Novo devizno plaćanje.

Ukoliko imate više računa na prvom ekranu odaberite račun sa kog želite da izvršite devizno plaćanje, unesite podatke o primaocu i definišite da li plaćanje vršite pravnom ili fizičkom licu.

  • Swift kod (BIC) – ispravnost možete proveriti na stranici –  https://wise.com/gb/swift-codes/
  • Broj računa primaoca može biti u IBAN formatu ili ne
  • Šifru plaćanja (izaberite iz padajuće liste), svrhu plaćanja, iznos i valutu (izborom iz padajućeg menija)
  • Opcija za troškove transfera – OUR ukoliko snosite sve troškove slanja ili SHA ukoliko delite troškove slanja sa primaocem
  • Ukoliko je potrebno priložite dokumentaciju odabirom dokumenta iz galerije mobilnog telefona.

Moguće je priložiti najviše 3 dokumenta ukupne veličine 20MB, u formatima: pdf, jpg, png, jpeg a ukoliko naknadno promente šifru plaćanja, priloženi dokument se briše, pa je potrebno ponovno postavljanje.

Informaciju o statusu naloga dobićete u okviru Inbox-a (Realizovan ili Odbijen sa razlogom odbijanja) dok će SWIFT potvrda biti prosleđena na imejl adresu koju ste prijavili u banci.

Naknade transakcije

Provizija za devizno plaćanje definisana je tarifnikom banke, koji možete pronaći na sajtu banke.

Prilikom plaćanja potrebno je da iznos provizije obezbedite na dinarskom tekućem računu.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE