Pregled kartica na Moja eBanka Biznis

Podatke o platnim karticama i računima za koje su kartice vezane možete pronaći u sekciji Platne kartice. 

Izborom Stanje i potrošnja možete videti osnovne informacije o karticama, račune za koje su kartice vezane, potrošnju po karticama.

U okviru sekcije Potrošnja moguć je pregled potrošnje po karticama. Pretragu možete raditi po datumu ili određenoj kartici, dok kod debitnih kartica možete raditi i po vrsti transakcije (u zemlji ili inostranstvu). Na istoj stranici se nalazi i prikaz dodatnih kartica i njihovih statusa. Ukoliko je kartica neuručena, u detaljima se može videti naziv ekspoziture u kojoj se može preuzeti.

Izborom opcije Platne kartice Promet i izvodi vidi se prikaz spiska osnovnih kartica koje imate, ali i mogućnost pregled prometa i preuzimanja izvoda po računima za koje su kartice vezane.

U sekciji Promet po računima platnih kartica, pretragu možete raditi po datumu, iznosu, računu ili vrsti zaduženja (prethodno izaberite karticu u delu Kartice).

U delu Izvodi po računu moguć je pregled i preuzimanje izvoda prethodno izabrane kartice u okviru sekcije Kartice. Pretragu možete raditi po periodu ili po tipu računa, ako su u pitanju debitne kartice. Preuzimanje izvoda je moguće u više formata: pdf, xml, txt.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE