Menjačnica na Moja eBanka Biznis

Odabirom opcije Kupovina/Prodaja deviza prikazaće Vam se ekran na kome možete vršiti razmenu valuta.

Kupujem: unesite iznos, valutu, devizni račun na koji želite da prebacite kupljene devize i dinarski račun koji će biti zadužen za iznos dinarske protivvrednosti, a zatim izaberite taster Kurs. Ukoliko Vam ponuđeni kurs odgovara, izaberite opciju Potvrdi. Nakon potvrde banka će automatski zadužiti izabrani dinarski račun i odobriti sredstva na odgovarajući devizni račun.

Prodajem: unesite iznos, valutu, devizni račun koji će biti zadužen za uneti iznos i dinarski račun na koji će biti proknjižena dinarska protivvrednost, a zatim izaberite taster Kurs. Ukoliko Vam ponuđeni kurs odgovara, izaberite opciju Potvrdi. Nakon potvrde banka će automatski zadužiti izabrani devizni račun i odobriti sredstva na odgovarajući dinarski račun.

Iniciranje menjačnice ne zavisi od tipa potpisa koji je definisan po računu za potpisivanje naloga. Ukoliko postoji kolektivno potpisivanje za naloge, tj. dva potpisa, za iniciranje menjačnice dovoljan je jedan (bilo koji).

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE