Kreditni proizvodi na Moje eBanka Biznis

Izborom stavke Kreditni proizvodi iz glavnog menija dobijate mogućnost uvida u stanje i detalje proizvoda kao krediti, akreditivi, garancije I proizvodi okvirne linije.

Pristupanjem opciji, prikazani su kreditni proizvodi koje imate u korišćenju u banci.

Kod svakog proizvoda, klikom na dugme Detalji, dobijaju se informacije o datum ugovaranja, datum dospeća, iznosu kreditnog proizvoda, i ostali detalji.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE