1. Home
  2. Stanovništvo
  3. Online kreditni proizvodi
  4. Pozajmica po tekućem računu/ stanovništvo

Pozajmica po tekućem računu/ stanovništvo

Apliciranje započinjete iz menija Računi-Pregled računa.

Na sledećem ekranu je dostupan kalkulator gde možete izabrati iznos pozajmice za koji želite da aplicirate, kao i rok trajanja pozajmice.

Ukoliko u banci imate evidentiran prosek plate inicijalna vrednost pozajmice će biti u visini plate. Ukoliko prosek nije evidentiran, na kalkulatoru ćete videti inicijalni iznos od 550.000 dinara, a iznos možete da koriguje u skladu sa svojim potrebama.

Provera primanja, dodavanje mesečnih izvoda, potvrda ispravnosti ličnih podataka

Ukoliko nemate evidentiran prosek primanja u banci prikazaće se ekran na kome možete odabarti način dostave dokumentacije:

  • poslednja 3 izvoda u PDF formatu ili
  • potvrdu o zaposlenju – obrazac možete preuzeti na sledećem ekranu, overite ga kod poslodavca . Neophodno je da se priloži potvrda u procesu apliciranja, a nakon verifikacije će te dobiti imejl da dođete u filijalu i donesete original, gde ćete i potpisati ugovornu dokumentaciju.

Proverite lične podatke:

  • broj telefona na koji će Vam biti prosleđen SMS kod za verifikaciju i potpisivanje dokumenata
  • e-mail adresu na koju ćete kasnije u procesu dobiti predugovornu i ugovornu dokumentaciju, kao i
    link putem kojeg ćete moći da nastavi proces ukoliko ga u nekom trenutku prekinete

Ukoliko ste u bilo kom trenutku napravili pauzu i izašli iz apliciranja, proces možete nastaviti putem linka koji je Vam je posleđen na imejl adresu.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE