1. Home
  2. Stanovništvo
  3. Moja mBanka
  4. Dinarska plaćanja putem Moja mBanka aplikacije
  5. Novo (dinarsko) plaćanje na Moja mBanka aplikaciji za stanovništvo

Novo (dinarsko) plaćanje na Moja mBanka aplikaciji za stanovništvo

Plaćanje iz aplikacije je jednostavno u nekoliko koraka, a potvrda o izvršenom plaćanju je uvek dostupna.


Prečica za dinarsko plaćanje nalazi se u sekciji Plati u glavnom meniju, zatim odaberete opciju Novo plaćanje.
Do Novog plaćanja možete doći i klikom na opciju Više u okviru Dinarskog plaćanje.


Neophodni podaci na nalogu: Naziv primaoca, Broj računa i iznos kao i poziv na broj sa uplatnice ukoliko se plaćanje vrši pravnom licu.

Potvrda naloga se vrši unosom PIN-a ili biometrijom.

Na aplikaciji je automatski čekirana opcija Instant (za iznose do 300.000 RSD)- nalozi se izvršavaju odmah, 24/7.

Dečekiranjem opcije Instant ili za iznose preko 300.000 RSD, nalog će biti izvršen u vreme rada platnog prometa- radnim danima od 9-17h.

Dodatne opcije

dostupne su prilikom popunjavanja naloga:

  • Unos naloga unapred, definisanje datuma u budućnosti za izvršenje naloga sa i bez rezervacije sredstava.
  • Izmena naziva platioca, kada plaćate račun za neko drugo lice.

Uplata u ime drugog lica nije moguća za iznose preko 118.000 RSD, čak iako promenite naziv platioca, na nalogu će pisati ime vlasnika računa.

Nakon uspešno izvršenog plaćanja, dostupno je preuzmanje potvrdeponovno plaćanje, pregled plaćanja i snimanje primaoca plaćanja.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE