Primaoci (dinarska) plaćanja/ Moja mBanka/ stanovništvo

Opcija Primaoci plaćanja, koja se nalazi u okviru sekcije Dinarska plaćanja, omogućava Vam da ukoliko često imate dinarska plaćanja ka istom primaocu, snimite šablon za to plaćanje, kako ne biste svaki put iznova popunjavali nalog. Predefinisani nalozi su takođe dostupni u listi snimljenih Primaoca plaćanja – opcija za nerezidente.

Takođe, nakon potvrde dinarskog plaćanja, biće vam ponuđena opcija Sačuvaj kao novog primaoca.

Svaki sledeći put prilikom plaćanja, klikom na ikonicu pored naziva primaoca odaberite odgovarajući šablon iz liste.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE