Pregled poslatih paketa – Moja eBanka Biznis

U okviru opcije Pregled poslatih paketa, dostupnan je:

  • Pregled paketa i
  • Obrađeni nalozi u okviru paketa.

Čekiranjem željenog paketa iz liste u okviru Pregleda paketa, i klikom na Prikaz naloga

u prozoru Obradjeni nalozi ćete imati detaljan prikaz svakog naloga i rezultat slanja tog naloga iz paketa.

Klikom na sam nalog, otvoriće se forma preko koje možete videti sve elemente naloga.

Kada štiklirate paket i izaberite opciju Ponovi, izabrani paket naloga će biti kopiran, odnosno od njega će biti napravljen novi paket na serveru. Taj novi paket se može naći u okviru sekcije Paketi za slanjeSpisak paketa.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE