Paketi za slanje – Moja eBanka Biznis

U okviru opcije Paketi za slanje vide se paketi koji su snimljeni na serveru.

Sam paket može biti napravljen kroz aplikaciju, snimanjem dinarskih i deviznih naloga na server, a potom njihovim ubacivanjem u paket. Alternativno, paket može biti i uvezen, više u nastavku, u opisu opcije Uvoz paketa.

U okviru Spiska paketa dostupne su sledeće opcije

  • Uvoz paketa naloga– uvoz paketa u xml ili txt formatu. Kliknite na ovaj taster, pronadjite gde je fajl sačuvan kod Vas na računaru, izaberite ga i paket će biti uvezen u aplikaciju. Paketi mogu sadržati i dinarske i devizne naloge. Preporuka je da u paketu nemate snimljeno više od 500 naloga.

Nakon uvoza, paket će se pojaviti u pripremljenim paketima, sekcija Spisak paketa, i nad njim su moguće dalje akcije – npr. izmena datuma, potpisivanje, slanje,…

  • Potpiši i pošalji– obeležite paket i kliknite na Pošalji i potpiši kako biste se svi nalozi koji se u njemu nalaze zajedno izvršili.
  • Datum– čekirajte željene pakete i promenite datum izvršenja zajedno za sve čekirane pakete
  • Obriši– čekirajte pakete koje želite da izbrišete i zajedno ih ubrišite klikom na opciju Obriši.
  • Lista potpisa– proverite ko je kreirao i potpisao paket
  • Štampaj– za štampu napravljenog paketa.

Klikom na bilo koji paket u listi Spisak paketa, u sekciji Detalji paketa će se prikazati svi nalozi iz tog paketa i njihovi detalji. Naloge možete selektovati pojedinačno ili zbirno (ili koristeći kvadratić sa leve strane u zaglavlju selektovaćete sve naloge na stranici), a potom ih obrisati ili izbaciti iz paketa. Kada izbacite nalog iz paketa, on će biti smešten među nalozima snimljenim na serveru, dinarskim ili deviznim, u zavisnosti o kom nalogu je reč.

Klikom na nalog koji se nalazi u okviru paketa, otvara se forma naloga preko koje je moguće da menjate elemente naloga.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE