Limiti na VNU

U cilju Vaše zaštite i u skladu sa tehničkim karakteristikama višenamenskih uređaja, prilikom izvršavanja gotovinskih i bezgotovinskih platnih transakcija na višenamenskim uređajima postoje limiti u iznosima i limiti u broju i vrsti apoena.

Dnevni/periodični limiti navedeni u daljem tekstu se odnose na limit koji je vezan za Vaš jmbg, bez obzira koji je račun korišćen.

Isplate sa računa

RSDEUR
ISPLATA RSD/EUR180,000 RSD/ dnevno
2,000 EUR/ dnevno
ISPLATA PREKO LIMITA RSD/EUR450,000 RSD dnevno
4,500 EURdnevno

NAPOMENA: Standardni dnevni limit i dnevni limit za isplate preko limita se sabiraju po Vašem matičnom broju , što znači imate mogućnost da u toku jednog dana isplatite sredstva u maksimalnom iznosu oba limita.

Uplate na račun

RSDEUR
Za period od 7 dana1,000,000 RSD10.000 EUR

Bezgotovinske transakcije

Za prenos sa računa na račun, menjačnicu, izmirenje kredita/kreditne kartice, kao i druge vrste bezgotovinskih plaćanja, limit je određen raspoloživim stanjem Vašeg računa, odnosno kod plaćanja 300,000 RSD za period od 7 dana.

Bezkartične transakcije:

IZNOS/ BR NOVČANICANAPOMENA
Mobilni keš10,000 RSD/ po transakciji
50.000 RSD/ 7 dana
Jedan QR kod- jedna transakcija
Kod važi 24h
Podižete iznos u celosti.
Izmirenje kredita/
kreditne kartice
90 novčanica/ po transakcijiSvi papirni apoeni osim novčanice od 10 RSD
Ne prima kovani novac.
Uplata na dinarski račun100,000 RSD/ dnevno
90 novčanica/ po transakciji
Svi papirni apoeni osim novčanice od 10 RSD
Ne prima kovani novac.

Transakcije kod kojih se primenjuju limiti kao kod klasičnih bankomata Raiffeisen Banke

Ukoliko se identifikujete bilo kojom drugom platnom karticom Raiffeisen banke, ubacivanjem kartice u višenamenski uređaj ili njenim beskontaktnim očitavanjem, višenamenski uređaj funkcioniše kao klasičani bankomat Raiffeisen banke i važe isti limiti kao i na klasičaim bankomatima Raiffeisen banke.

Isto važi ako se identifikujete bilo kojom digitalnom karticom, ili korišćenjem aplikacija za plaćanje putem pametnog telefona ili sata – Raipay-a,Applepay-a ili GarminPay-a.

Za podizanje novca ubacivanjem plastične kartce ili očitavanjem aplikacije sa pametnog uređaja unosite PIN kartice.

Kod beskontaktnog očitavanja kartice nisu moguće uzastopne transakcije.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE