1. Home
  2. Stanovništvo
  3. Pametni bankomati/Višenamenski uređaji
  4. Isplata sa računa preko limita na Višenamenskim uređajima

Isplata sa računa preko limita na Višenamenskim uređajima

Za podizanje novca u dinarima i/ili evrima u iznosu većem od standardnih limita za isplatu, potrebno je da koristite aplikaciju Moja mBanka.

Nakon što ubacite ili prislonite karticu na beskontaktni čitač i unesete PIN ili potvrdite biometrijom, otvoriće se ekran GLAVNI MENI, na kome je potrebno da izaberete opciju Isplata preko limita. Kod dvovalutnih višenamenskih uređaja otvara se ekran sa predefinisanim izborom RSD valute za dinarske isplate, a kada želite da podignete evre, potrebno je da promenite valutu pritiskom na dugme EUR, minimalan limit po transakciji je 100 EUR

Ekran za isplatu preko limita – izbor valute RSD

Ukoliko imate više računa u padajućoj listi možete da izaberete račun sa kog želite da izvršite isplatu dinara, odnosno evra (kod dvovalutnih uređaja i RSD i EUR).

U listi računa, biće ponuđeni svi lični računi, svi računi po kojima ste ovlašćeni za isplatu sa računa, a korisnici dodatne debitne kartice – videće i račun vezan za tu dodatnu karticu, koji je namenjen za korišćenje u zemlji.

NAPOMENA: Ukoliko ste korisnik jedne ili više osnovnih/dodatnih kartica, bez obzira kojom od njih izvrši identifikaciju, uvek će Vam se prikazivati ista lista računa.

Ekran za isplatu preko limita – izbor računa RSD
Ekran za isplatu preko limita – izbor računa EUR

Nakon izbora računa za isplatu, možete birati jedan od predefinisanih iznosa isplate (razlikuju se u odnosu na opciju za isplatu novca sa računa do standardnih limita) ili klikom na polje Unesite iznos u RSD, odnosno Unesite iznos u EUR (kod dvovalutnih VNU), uneti iznos na numeričkoj tastaturi koja će se pojaviti na ekranu, u skladu sa obaveštenjem na donjem delu ekrana, u kome je naveden minimalan i maksimalan iznos po pojedinačnoj isplati. Pogledatjte Limiti na VNU.

S obzirom da se radi o većim iznosima, postoji mogućnost da će traženi iznos biti isplaćen u više vezanih transakcija, što će biti ispisano u obaveštenju na ekranu, koje je potrebno da potvrdite pritiskom na dugme Prihvati.

Obaveštenje o broju i iznosu vezanih transakcija
Obaveštenje o pojedinačnoj transakciji za isplatu

Zatim se otvara ekran na kome je neophodno uneti jednokratnu lozinku koju kreirate na mBanking aplikaciji kroz opciju Token / Kreiranje jednokratne lozinke – za dodatnu potvrdu isplate.

Ekran za isplatu preko limita – unos i potvrda jednokratne lozinke sa aplikacije “Moja mBanka”

Na sledećem ekranu možete da promenite predefinisanu opciju za prijem potvrde o transakciji. Ukoliko odaberete opciju štampa potvrde ili slanje na imejl, u slučaju više vezanih transakcija za isplatu, potvrda se štampa i šalje na imej posle svake pojedinačne transakcije.

Nakon isplate celokupnog traženog iznosa izaberite jednu od dve opcije: IZBACI KARTICU ili NOVA TRANSAKCIJA za povratak na GLAVNI MENI i izbor nove transakcije.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE