1. Home
  2. Biznis iRačun

Biznis iRačun

Način apliciranja

Putem linka na internet stranicu banke.

Verifikacija ličnih podataka

Na početnom ekranu unosite Vaše lične podatke uključujući i broj mobilnog telefona i imejl adresu.

VAŽNO: Proverite ispravnost unetog broja telefona i imejl adrese jer su bitni za nastavak procesa. Na mobilni telefon Vam stiže verifikacioni kod putem SMS poruke koji je potrebno uneti na platformi za apliciranje u odgovarajuće polje, a na imejl adresu će Vam stići ugovorna dokumentacija.

Izbor računa

Prilikom apliciranja za Biznis iRačun imate mogućnost otvaranja sledećih tipova računa:

  • Dinarski
  • Devizni račun za redovno poslovanje

i nameski:

  • Račun bolovanja
  • Devizni račun za kupovinui (deviza račun na ime pokrića za obaveze plaćanja obaveza prema inostranstvu)

U okviru jednog procesa možete otvoriti po jedan dinarski i devizni račun i jedan od namenskih (maksimalno tri računa).

Ukoliko je naknadno potrebno otvaranje nekog od ovih računa na početnom ekranu aplikacije biće Vam dostupan link koji vas vodi na račune koje možete naknadno da otvorite kroz brži i jednostavniji proces bez Video identifikacije.

Imate poteškoće prilikom unosa adrese?

Unesite prva tri karaktera opštine/ mesta/ adrese a potom izaberite neki od ponuđenih iz padajuće liste.

Video identifikacija

Umesto ličnog dolaska u banku, Vaš identitet ćemo utvrditi putem procesa video identifikacije.

Detaljnije na Video identifikacija.

U slučaju da ste u bilo kom trenutku napravili pauzu, i izašali iz apliciranja za iRačun, proces možete nastaviti na linku koji je poslat na imejl adresu nakon verifikacije mobilnog telefona. Link je aktivan 7 dana.

Potpisivanje ugovora

Nije Vam potreban kvalifikovani elektronski potpis, već dokumentaciju potpisujete unosom koda koji Vam stiže na broj telefona koji ste prijavili banci. Detaljnije na Elektronski potpis.

Pristup računu

Nakon što dobijete potvrdu da je račun otvoren biće Vam ponuđena opcija da kreirate nalog za Digitalno bankarstvo. Odabirom ove opcije otvoriće se prozor sa poljima za unos korisničkog imena i lozinke, a potom će te imati i mogućnost odmah da se ulogujete na Online nalog.

Proverite šta sve možete da obavljate putem Moja eBanka Biznis.

Sa korisničkim imenom i lozinkom možete kreirati nalog (birate opciju imam korisničko ime i lozinku) i na mobilnom uređaju i proverite šta sve možete na Moja mBanka Biznis.

Kartice

Ukoliko su Vam potrebne platne kartice, potrebno je da zahtev podnesete lično u filjali.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE