Uputstvo za OSX instalaciju

Preuzmite instalacioni fajl OSX_RZB

Preuzeti fajl “OSX_RZB” raspakujte, otvorite folder “Instalacije” i u zavisnosti od serijskog broja kartice izaberite folder.

Za kartice sa serijskim brojem manjim od 11040300 potrebno je instalirati
“IDGo800.PKCS_129.01.01.dmg”.


Za kartice sa serijskim brojem vecim od 11040300 potrebno je instalirati
“SafeNetAuthenticationClient.10.2.109.0.dmg“.

Fajl “Etoken.conf” kopirati na putanju “/etc”. Do navedenog foldera se dolazi odabirom opcije “Go”-“Go to Folder”

Nakon uspešne instalacije potrebno je iskopirati fajl “libpkcs11wrapper.jnilib” u folder na putanji GO > Mac HD (imenovani Hard disk) > Library > Java > Extensions.

Potrebno je otvoriti folder “RZBEBANKINGApp” u okviru foldera “OSX_RZB”.

Nakon toga, potrebno je startovati aplikaciju. Prilikom instalacije, prolazi se kroz nekoliko ekrana. Nisu potrebna posebna podešavanja osim klika na “Next” do završetka instalacije.

Na kraju samo treba ostaviti stavku proveravanja update-a prilikom svakog logovanja, i nakon toga će se pojaviti ikonica na desktopu Vašeg računara, i startovati aplikacija.

Ovim se završava proces instalacije. Ukoliko ste ostavili stavku “Check for updates: On Every Start” svaka sledeća nova verzija će se automatski skinuti sa našeg sajta ukoliko je dostupna.

Proces instalacije je isti kao i prilikom prve instalacije.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE