Pregled računa na Moja mBanka aplikaciji za stanovništvo

Na početnoj stranici aplikacije nakon logovanja, u glavnom meniju dostupne su prečice za najčešće korišćene funkcionalnosti: Računi, Plati, Kartice kao i opcija Više.

Pregled računa:

Klikom na tab Računi u navigacionom meniju dostupni su:

  • Detalji računa (naziv, stanje,broj nerealizovanih čekova, rezervisana sredstva…)

Prelaskom prsta levo/desno (svajp) prikazaće vam se svi računi koje imate u korišćenju

  • Transakcije
  • Dozvoljeno prekoračenje računa tab dostupan za apliciranje za Pozajmicu (ukoliko je učitana).

Dodatne opcije:

nalaze se u pregledu Dinarskih/Deviznih računa u okviru Detalja računa klikom na žuti plusić:

Dodatne opcije:

nalaze se u pregledu Dinarskih/Deviznih računa u okviru Detalja računa klikom na žuti plusić:

Prosledite broj računa preko mnogobrojnih aplikacija koje koristite u svom uređaju: viber, messinger,sms…


Ova opcija daje mogućnost, preimenovanja računa kako biste ga lakše prepoznavali npr. Dinarski, Devizni štedni, Devizni virtuon…

Prečica za Novo plaćanje

Korišćenjem opcije Filter  možete filtrirati transakcije po iznosu ili datumu.

Sakrij stanje na početnoj strani:

Ukoliko želite možete sakrtiti stanje na početnom ekranu aplikacije.

U okviru glavnog menija odabirom opcije Profil/Podešavanja potrebno je da kliknete na Sakrij stanje na početnoj strani i sačuvate izmene.

Stanje će biti sakriveno prilikom svakog sledećeg logovanja (do opoziva ove mogućnosti), a klikom na dugme Prikaži stanje možete videti i taj podatak.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE