96095 – Greška – Error

Greška

Korisnički nalog je zaključan. Uneli ste pogrešan PIN ili pogrešnu jednokratnu lozinku više puta. Molim Vas kontaktirajte našu podršku.

Rešenje

Kontaktirajte banku putem virtuelnog inboxa.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE